جمع بندی خلاصه وار خط به خط کتاب درسی هراه جزوه کاملاً حرفه ای منجر به کمک دانش آموزان برای درک مفاهیم می گردد.

 

برای تهیه فیلم های جمع بندی، پایه مورد نظر خود را انتخاب نمایید.

زیست دوازدهم
زیست یازدهم
زیست دهم

بازدید کننده گرامی، محصولات در حال بارگذاری می باشد.