جهت هماهنگی و دریافت مشاوره از گروه مشاوره دکتر فرضی می توانید با شماره های زیر تماس حاصل فرمایید.
شماه های تماس:
۳۶۵۶۴۴۷۷(۰۴۱)
۳۶۵۹۱۰۳۹(۰۴۱)