25%
تخفیف

پکیج زیست شناسی کنکور فصل ۱ تا ۴ دوازدهم- دکتر فرضی

پکیج صفر تا صد زیست شناسی کنکور فصل  یک تا چهار دوازدهم، دکتر سالار فرضی

899,000 تومان
30%
تخفیف

پکیج زیست شناسی کنکور فصل ۱ دوازدهم- دکتر فرضی

پکیج صفر تا صد زیست شناسی کنکور فصل  یک دوازدهم، دکتر سالار فرضی

210,000 تومان
17%
تخفیف

پکیج زیست شناسی کنکور فصل ۲ دوازدهم- دکتر فرضی

پکیج صفر تا صد زیست شناسی کنکور فصل  دو دوازدهم، دکتر سالار فرضی

249,000 تومان
آموزش فصل 3 دوازده زیست شناسی
44%
تخفیف

پکیج زیست شناسی کنکور فصل ۳ دوازدهم- دکتر فرضی

پکیج صفر تا صد زیست شناسی کنکور فصل سه دوازدهم، دکتر سالار فرضی

169,000 تومان
آموزش فصل 4 دوازدهم
17%
تخفیف

پکیج زیست شناسی کنکور فصل ۴ دوازدهم- دکتر فرضی

پکیج صفر تا صد زیست شناسی کنکور فصل چهار دوازدهم، دکتر سالار فرضی

249,000 تومان
17%
تخفیف

پکیج زیست شناسی کنکور فصل ۵ دوازدهم- دکتر فرضی

پکیج صفر تا صد زیست شناسی کنکور فصل پنج دوازدهم، دکتر سالار فرضی

249,000 تومان
20%
تخفیف

پکیج زیست شناسی کنکور فصل ۶ دوازدهم- دکتر فرضی

پکیج صفر تا صد زیست شناسی کنکور فصل شش دوازدهم، دکتر سالار فرضی

239,000 تومان